V?lkommen till ?rets konferens om v?r digitala framtid!

Digitalt Fokus 2016

Innovation C Kompetens - H?llbarhet

Den 16 november 2016. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

F?r dig som planerar, leder och medverkar i digital utveckling. Du kan vara ledare, strateg eller delaktig i ett projekt i privat eller offentlig sektor.

Digitaliseringen ger nya m?jligheter f?r innovation och h?llbar utveckling!

BiTA Service Management bjuder in till ?rets forum f?r dig som vill vara med och leda h?llbar utveckling. Digitaliseringen ger m?jligheter till nya tj?nster i privat och offentlig sektor men f?r att detta ska realiseras kr?vs innovationskraft, kompetens och ledarskap. ?r du den som kan driva utvecklingen?

Digitalt Fokus 2016 ?r m?tesplatsen f?r ledare och strateger i det privata n?ringslivet och den offentliga sektorn. Du f?r lyssna till entrepren?rer, ledare och forskare inom offentlig och privat verksamhet som bidrar till h?llbar utveckling genom att ta vara p? digitaliseringen.


Tre fokus p? konferensen:

Innovation, kompetens och h?llbarhet

Klarar du att m?ta utmaningarna som digitaliseringen medf?rt och nyttja den f?r att forts?tta skapa v?rde hos dina kunder? Digitaliseringen skapar m?jligheter till innovation och med detta f?r?ndras f?rv?ntningarna p? b?ttre, smartare och snabbare tj?nster och produkter hos dina kunder. Kunden har nu makten ?ver utvecklingen.

Hur kan du leverera tj?nster p? ett h?llbart s?tt? H?llbar utveckling villkoras av digitaliserade l?sningar f?r transporter, arbete och produktion. Det st?ller krav p? kreativitet, kompetens och ledarskap. Digitala tj?nster f?rv?ntas av dina kunder och nu m?ste din verksamhet m?ta de krav som st?lls.

Fr?gor om digitalisering som du f?r svar p? under konferensen:

  • Hur uppn?r vi h?llbar utveckling med digitalisering?
  • Hur frig?r digitalisering resurser i f?retag och verksamheter?
  • Hur bevakar du din omv?rld f?r att beh?lla konkurrenskraften?
  • Hur skapar du innovationskraft i verksamheten?
  • Vilken kompetens m?ste du ha f?r att vara konkurrenskraftig?
  • Vilket ledarskap kr?vs f?r innovation?

Ta ledningen i utvecklingen C Digitalisera smart och bidra till h?llbar utveckling

Den organisation som b?st m?ter kundernas behov och utnyttjar digitaliseringen f?r att bidra till en h?llbar utveckling kommer att ta ledningen. P? konferensen f?r du konkreta r?d om hur du skapar m?jligheter f?r h?llbar utveckling och utnyttjar digitaliseringens m?jligheter f?r att bidra till denna.

L?s mer om talarprogrammet! » Anm?l dig h?r! »


V?lkommen till Digitalt Fokus den 16 november 2016!

Lars-Ola Lundqvist
Konferensansvarig
BiTA Service Management