Program - Digitalt Fokus 2016


Tid Programpunkt
09:00 Ordförande inleder konferensen
09:05-09:20 Vilka beslut måste du ta för att digitalisera?
 • Varför ska du digitalisera verksamheten?
 • Hur förändras Kompetensbehovet av digitaliseringen?
 • Vilka effekter har digitalisering på hållbarhet?
Barbara Carreno, VD, Bita Service Management
09:20-10:00 Den uppkopplade kroppen - Wearables, nearables och annan ny teknik
 • Hur påverkar det exploderande ekosystem av kroppsnära teknik våra kroppar, hur vi driver företag och samhället i stort
 • Vad har vi för verktyg och fungerar de?
 • Teknik måste levas och lekas och inte bara pratas och läsas om
Hannes Sjöblad är företagsledare och teknikaktivist. Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter och som representant för Singularity University i Sverige.
10:00-10:20 Kaffe och nätverkande
10:20-10:50 Praktikfall ICA:s samarbete med Uppsalahem
Minska klimattrycket med digitalisering – Klimaträtt
 • Varför är det viktigt att samarbeta för att skapa innovativa lösningar?
 • Hur har ny teknik och digitalisering kunnat utnyttjas för tjänsten?
 • Vilken effekt får tjänsten på klimattrycket?
Anna-Karin Lindberg, ICA
10:50-11:30 Digitaliseringen - nya möjligheter att skapa en hållbar verksamhet
 • Varför är hållbarhet en konkurrensfördel?
 • Vilka beslut måste du ta för att uppnå hållbarhet med digitalisering?
 • Hur utvecklas efterfrågan på gröna tjänster?
 • Vilka nya möjligheter till affärsideer, attraktivare arbetsplatser och lägre kostnader ger digitaliseringen?
Håkan Nordin, Internationell expert inom hållbar IT och författare till boken Grön IT från problem till lösning.
11:30-12:00 Vilken kompetens krävs för digitalisering?
 • Vilken kompetens kommer att efterfrågas i företag och offentlig sektor när verksamheten digitaliseras?
 • Hur ska jag som ledare kunna svara upp mot kraven?
 • Hur påverkas uppföljning och återkoppling till medarbetare av digitaliseringen?
Anders Persson, IT-chef, PRV – Patent- och registreringsverket.
12:00-13:00 Lunch och nätverkande
13:00-13:30 Praktikfall Tingcore, Fortum – Technology and New Ventures
Det framtida hemmet i den Smarta Energistaden
 • Energieffektivitet och solekonomi
 • Erfarenheter från Norden´s största Smart City Project i Norra Djurgårdsstaden
Johan Ander, CEO Tingcore AB, Program Manager - Stockholm Royal Seaport Program, Fortum – Technology and New Ventures
13:30-14:00 Praktikfall Axfood
Hållbar avfallshantering med digitaliserad tjänst
 • Hur skapar tjänsten en mer hållbar avfallshantering?
 • Vilken effekt får tjänsten på klimattrycket?
 • Hur har digitalisering kunnat utnyttjas för tjänsten?
Glenny Särnström, Chef inköp av indirekta tjänster, Axfood AB.
14:00-14:30 Praktikfall Region Östergötland
Bättre e-hälsa med digitalisering
 • Vilka nya möjligheter för e-hälsotjänster har skapats av digitaliseringen?
 • Hur har tjänsterna tagit emot av användarna?
 • Vilka e-hälsa tjänster kan utvecklas de närmaste åren?
Anne Gustavsson, eHälsosamordnare, Nätverket för eHälsa i Östergötland.
14:30-15:00 Kaffe och nätverkande
15:00-15:30 Praktikfall Tyréns
Hur kan digitaliseringen ge oss bättre byggnader och hållbar infrastruktur – Tex Nya Karolinska universitetssjukhuset
 • Hur kan digitalisering skapa hållbarhet och nytta med effektiv hantering av resurser, el och vatten?
 • Hur skapas tillgänglighet till tjänster genom effektiv informationshantering?
 • Hur ger effektiv informationshantering inom tex vård skapa användarnytta för olika grupper: vård, forskning och utbildning?
Per Bjälnes, BIM-Strateg, Tyréns AB.
15.30-16:00 Hur försäkrar du dig om rätt kompetens när verksamheten digitaliseras?
 • Hur ser trenderna ut för kompetensbehovet?
 • Hur genomför du en kompetensanalys?
 • Vilken strategi krävs för kompetensförsörjning?
Ulf Myrberg, Chef utbildning och utveckling, BiTA Service Management.
16:00-16:30 Hur påverkas samhället och våra liv av digitaliseringen?
 • Vilken effekt kommer digitalisrengen få på förvaltningen av kommuner och landsting?
 • Hur kommer din vardag att påverkas?
 • Vilka krav kommer vi som medborgare att ställa på de digitala tjänsterna?
Daniel Antonsson, Programansvarig, Avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting - SKL.
16:30 Ordförande sammanfattar och avslutar konferensen
16:30 Mingel och nätverkande