Talare - Digitalt Fokus 2016


Anne Gustavsson

eHälsosamordnare, Nätverket för eHälsa i Östergötland, sedan maj 2015.

Anne är operativt ansvarig för att driva gemensamma utvecklingsinsatser inom eHälsa och välfärdsteknik mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland. Annes uppdrag är även att stötta kommunerna i att digitalisera inom vård, omsorg och socialtjänst.

Anne har erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer, såväl statlig som kommunal. Hon har erfarenhet av strategiskt arbete på ledningsnivå inom socialförvaltning samt på kommunövergripande nivå. Hon har arbetat med utveckling av ledningssystem, verksamhetsprocesser och upphandling av tjänster för att underlätta det vardagliga arbetet inom vård, omsorg och socialtjänst. Erfarenheten från kommunal verksamhet ger Anne en bred kompetens kring den komplexitet som föreligger vid digitalisering inom den kommunala verksamheten samt vid utvecklingen av gemensamma IT-stöd mellan kommuner och landsting/regioner.


Håkan Nordin

Internationell expert inom hållbar IT och författare till boken Grön IT från problem till lösning.

Håkan var en av de personer som under 80-talet byggde upp Greenpeace i Sverige och startade 1990 ett av landets första miljökonsultföretag. Han har även suttit i regeringens miljövårdsberedning och under 25 år hjälpt alla typer av verksamheter med sitt miljöarbete. Utöver hållbar IT är Håkan expert inom affärsrisker och affärsmöjligheter som uppstår när människor, samhälle och företag allt högre värderar hållbarhet.


Hannes Sjöblad

Företagsledare och teknikaktivist.

Han är till vardags verksam som Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter och som representant för Singularity University i Sverige. På nätterna är han en drivande kraft i biohackingnätverket BioNyfiken. I dessa roller utforskar och experimenterar han kring teknikens påverkan på både såväl näringsliv som våra kroppar. Hannes delar med sig av sina insikter från att arbeta med innovation och analys av tekniktrender.


Per Bjälnes

IoT & BIM Strateg Tyréns AB

Per kommer prata om hur vi tillsammans skapar, hanterar och utvecklar med hjälp av BIM, IoT, för den smarta och uppkopplade byggnader och hållbara infrastrukturer. Bla visas hur man kopplar upp en byggnad med "All IP" och 1000 sensorer samt visualiserar informationen med olika typer av modeller och GAMIFICATION

Per Bjälnes arbetar på Tyréns som IoT och BIM-strateg med verktyg och metoder för överlämnandet och användning av information från byggnader och infrastruktur. Informationen skapas under konstruktions- och byggfasen eller i efterhand från gamla byggnader. Under 5 år har Per varit engagerad i NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) projekt som ansvarig för informationsutbytet mellan sjukvård och facility management. Under förra våren var Per projektledare för världen största och snabbaste IOT med IPV6 installation över 1000 sensorer under 4 timmar. Per har tidigare arbetat med mobilitet för service management och tjänsteutveckling. Tidigare företag Ericsson Radio Systems, Ericsson Mobile Communication, Skanska ITS och Coor Service Management.

twitter@bjalnes


Daniel Antonsson

Programansvarig, Avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting - SKL

Daniel ansvararar i dag för digitalisering inom samhällsbyggnad, transport och miljö på Sveriges Kommuner och Landsting. Daniel har lång erfarenhet av att leda och utveckla IT-verksamhet. Han har tidigare varit CIO i Sundsvalls kommun. Dessutom har Daniel varit utvecklingschef och IT-strateg. Hans stora erfarenhet av IT-verksamhet och förståelse för teknikdriven utveckling är en viktig bas för att kunna leda digitaliseringen inom kommunal verksamheten.


Glenny Särnström

Chef inköp av indirekta tjänster, Axfood AB.

Axfood hanterar stora flöden av material och livsmedel. Hanteringen genererar avfall av olika slag, som biologiskt avfall, plast, wellpapp, mm. Det finns stora fördelar, både när det gäller miljö och ekonomi, att hantera dessa flöden rationellt. Stora delar av avfallet kan återvinnas, vilket innebär att avfallet har ett marknadsvärde som råvara. Det som krävs är att butikerna sorterar avfallet rätt och att det finns ett system för att transportera de olika fraktionerna till rätt plats. Det är det Axfood och de tre avfallsleverantörerna nu gjort med digitalisering. Glenny är även mycket engagerad i att skapa en tillgänglig och fungerande arbetsmiljö för alla på Axfood/Willys. Han är en eldsjäl som gärna bryter ny väg.


Johan Ander

CEO Tingcore AB, Program Manager - Stockholm Royal Seaport Program, Fortum – Technology and New Ventures.

Tingcore är ett marknadsledande Internet of Things - IOT företag som tillhandahåller tjänster i många områden. Tingcore är sedan april 2016 en del av Fortum och ska tillhandahålla marknadsledande lösningar i övergången till Smart energi City. Tingcore hanterar systemet och utveckling för Fortums elbilsaffärer, smarta hem affärer och andra strategiska områden. Tingcore ger också IOT tjänster till många andra kunder inom områden som e-handel, åtkomsthantering, övervakning och styrning.


Barbara Carreño

VD, BiTA Service Management AB

Barbara Carreno har mer än 12 års erfarenhet från internationella organisationer, privata företag och offentlig sektor. Barbara har ett antal referenser från myndigheter, kommuner och verksamheter i den offentliga sektorn. Förändringsledning, verksamhetsutveckling och uppdrag som omfattar digitalisering, e-förvaltning, IT-styrning och kvalitetsledning är en röd tråd i hennes yrkesliv. Riskhantering och granskningar för att säkerställa organisationers informationssäkerhet är en erfarenhet hon besitter i sitt arbete som managementkonsult och i sin tidigare roll som internkontrollskonsult/IT-revisor.


Ulf Myrberg

Chef utbildning och utveckling, BiTA Service Management AB

Ulf Myrberg, född 1959, har varit verksam inom IT Service Management området sedan 1997 i egna företag och inom IT Management sedan 1993. I sin konsultroll arbetar Ulf med rådgivning och kvalitetssäkringar inom IT-organisationer och deras sätt att effektivisera och kundorientera IT-leveransen, samt andra styrnings- och ledningsfrågor. I sin roll som konsult har Ulf sin styrka i att kunna ge IT-ledningar konkret stöd när det strategiska frågeställningar, förändringsarbeten och tjänsteutveckling. Han är en erkänd profil på den internationella arenan inom IT Service Management-området.